Radovi na bušotinama i bunarima

Planiranje radova na bušotinama i bunarima za izvođače i klijente E&P:

 • Upravljanje bušačim i remontnim procesima
 • Nadzor bušačih i remontnih radova
 • Sigurnost na radu (HSE)
 • Operativni menadžment i vodstvo
 • Project Management Leadership novih i projekata nadgradnje
 • Nadzor i vođenje projekata puštanja u pogon i razgradnje postrojenja
 • API Cat III i IV Inspekcije
 • Mobilizacija i demobilizacija

HSE i upravljanje rizicima

Glavne aktivnosti upravljanja rizicima:

 • Procjena rizika
 • Ublažavanje rizika
 • Razvoj HSE politika i postupaka
 • Kontrola tlaka u bušotinama i obuka posade
 • Obuka osoblja kod ispitivanju hermetičnosti i kontrole postupaka
 • Ispitivanje i pregled opreme

Inženjering u naftnom rudarstvu

Usluge bušenja i inženjerske usluge:

 • Usluga javljanja na međunarodne natječaje
 • Konstrukcija bušotina
 • BOP dizajn
 • Prijedlozi dizajniranja bušaćih postrojenja
 • Nadogradnja bušaćih postrojenja i ispitivanje kod puštanja u pogon

Treninzi i edukacije

Programi treninga i mentorstva:

 • Tečajevi za projektiranje bušotina, priprema za IWCF
 • Pregledi projekata i savjetovanje
 • Inženjersko savjetovanje
 • Mentoring i obuka novozaposlenih u naftnom sektoru
 • Mentorstvo i savjetovanje u programu ljudskih potencijala za naftni i plinski sector