Delovanje vrtalnih ploščad in vodnjakov

Načrtovanje operacij na vrtalnih ploščad in vodnjakih za izvajalce in naročnike E&P:

 • Upravljanje vrtalnih in remontnih procesov
 • Nadzor vrtanja in remontnih procesov
 • Varnost pri delu
 • Operativno upravljanje in vodenje
 • Upravljanje projektnega vodenja za nove projekte in nadgradnje projektov
 • Inšpekcijski pregledi API Cat III in IV
 • Mobilizacija in demobilizacija

HSE in obvladovanje tveganj

Upravljanje izrednih razmer:

 • Ocena tveganja
 • Zmanjšanje tveganja
 • Vodenje nadzora tlaka in usposabljanje posadke
 • Izobraževanje osebja za testiranje tesnosti in nadzor postopkov
 • Mentorstvo pri tlačnem preskusu in nadzor tlačnega preskusa
 • Preskušanje in pregled opreme

Inženiring vrtalnih ploščadi in vrtin

Storitve vrtanja in inženirske storitve:

 • Razpis za vrtanje in upravljanje vrtalnih ploščad
 • Konstrukcija ploščadi
 • BOP oblikovanje
 • Predlogi za načrtovanje vrtalnih ploščad
 • Nadgradnje vrtalnih ploščad in sprejemni test

Usposabljanje in izobraževanje

Programi usposabljanja in mentorstva:

 • Tečaji načrtovanja in vrtanja ploščadi, priprava za IWCF
 • Pregled projektov in svetovanje
 • Inženirsko svetovanje
 • Mentorstvo in usposabljanje novih zaposlenih v naftnem sektorju
 • Mentorstvo in svetovanje v kadrovskem programu za naftni in plinski
  sektor
 • HR mentorski program za naftno in plinsko industrijo